Fra skibe, tog og fly til atomfysik og hospitalsudstyr

Henning Rosengart var oprindeligt teknikumingeniør på B&W skibsværft i København, men rejste efter krigen til Sverige for at udvikle diesel-lokomotiver. Her konstruerede han også verdens første reaktionsmotor som kunne få et fly til at flyve hurtigere end lyden. På vej til en præsentation af motoren i Tyskland blev han involveret i en trafikulykke som invaliderede ham.

 

Rekonvalescenstiden udnyttede Rosengart til at læse til civilingeniør i hydrodynamik, elektronik og atom- og kernefysik ved Chalmers Tekniske Højskole i Göteborg, hvor Rosengart også fik sin medicinske embedseksamen og blev læge. Herefter blev han ansat ved hospitalsvæsenet i Göteborg og Bohus Län til at udvikle og kontrollere forskelligt hospitalsudstyr og var med til operationer. Han konstruerede en laser som kunne operere nethinden fast på øjet. Han satte et TV-program op så man kunne se operationer i lokalet inden ved siden af medens man havde undervisning.

 

Det var endnu en ulykke der bragte Henning Rosengart frem til opfindelsen af Elmedistraal-metoden.

Efter en sejltur faldt han ned og kom i klemme mellem båden og kajen og pådrog sig et kompliceret brud på det ene ben. Han var plaget af vedvarende smerter i benet selv efter at det var groet sammen. Derfor begyndte Rosengart at udvikle et apparat der kunne få blodet til at cirkulere hurtigere i et dårligt ben. Hans teori var at det kunne ske ved at påvirke blodets elektrisk ladede partikler ved hjælp af elektromagnetisme.

 

Det første kliniske forsøg blev gjort af kongelig medicus Percy Nordqvist på Vasa Sjukhus i Göteborg som behandlede otte patienter der alle havde så dårligt kredsløb i benene at de stod foran amputation. De syv blev fuldstændig helbredt, mens den ottende var for medtaget og måtte have benet amputeret. Henning Rosengart brugte selv apparatet og blev helt smertefri.

 

Dokumentation af effekt

 

Da Henning Rosengart opfandt behandlingsmetoden, tog han udgangspunkt i atomfysikkens og magnetohydrodynamikkens teorier om, hvordan elektromagnetisk påvirkning af en celles atomer og ioner vil påvirke dens ydre egenskaber og aktivitet. Disse teorier er kendte og veldokumenterede, men metoden anvendes her for første gang. Det magnetiske og elektriske felt danner kinetisk energi, som overføres til cellerne og derfor hjælper på de forskellige lidelser. Dens virkemåde er videnskabeligt udredt og dokumenteret, men det etablerede sundhedssystem har endnu ikke taget metoden til sig.

 

Elmedistraal-apparatet er imidlertid testet og dets virkning dokumenteret af forskere på bl.a. universitetshospitalerne i Birmingham. Oxford, Cardiff. Quin Elisabets og militærhospitalet Combermere Barracks i Windsor. I Sverige på Lunds Universitets-hospital, Vasa Sjukhus af kongens livmedicus Percy Nordqvist. og på Carolinska. I Norge på Namdal County Hospital, Namsås, Fredrikstad På Københavns Kommunehospital af chefoverlæge dr. Med. Ernst Christian Hansen, som havde 8 apparater gennem 8 år, hvor han undersøgte den største patientgruppe som vi har i dag nemlig følgesygdommene af diabetes eks.Skinnebenssår, dårlig gangfunktion for højt blodtryk m.m. Dr. Hansen udfærdigede et dokumenteret statistikmateriale og offentliggjorde det i lægetidsskriftet “European Journal of Physical medicine and Rehabilitation. Da Københavns Kommunehospital blev nedlagt, åbnede Dr. Hansen sin egen klinik i Nørregade 40 i København og fortsatte med at behandle patienter med Elmedistrål apparatet og udgav en brochure hvori han fortæller om sine erfaringer med Elmedistraalapparatet.

 

Den Joulske effekt er en skrueformet bevægelse som går mod sols og ikke med sols som er normalt for en skrueformet bevægelse. Det gør at blodkarrene åbner op (udvider sig). Den kinetiske energi sørger for at der kommer mere ilt og næringsstoffer ind i blodbanerne. Det patienten kan mærke er en "kriblen" i årene er det fordi årene er ved at udvide sig. På grund af de pulserende elektriske impulser i kombination med et lavfrekvent magnetfelt øges blodgennemstrømningen og patienten kan mærke varme eks. Hvis man har behandlet sit ben. Det andet ben kan også føle varme, fordi blodomløbet er et sluttet kredsløb. At behandlingen ikke bliver 100 % i det andet ben, men eks. Kun 50 - 60 % så er det fordi belægningerne i årene “stjæler” nogen af den energi fra blodcellerne, men så kan man behandle det andet ben bag efter. I de fleste tilfælde når en patient har dårlig gangfunktion og eks. Ikke kan gå ret langt uden at stoppe op så er det fordi det giver smerter p.gr. af iltmangel i ben muskulaturen.

 

Man skal være opmærksom på at det kun er det arterielle blod der bliver iltet. Nævnte processer bevirker at affaldsstoffer såsom plag, kolesterol m.m. opløses og går dels ud i nyrerne, “svedes” ud gennem åre væggene og kalkionerne vandrer tilbage til oprindelsesstedet og det er jo vores knogler. Denne proces er blevet konstateret inde på København Kommunehospital af Overlæge dr. Med E. C. Hansen ved at han skannede de patienter der havde knoglebrud. Han opdagede også at ophelingen af et brud går væsentlig hurtigere med Elmedistrål behandlinger. Når man brækker en knogle rives årer og nerver sig over og ved en normal opheling søger nerver og årer nye veje og det er som regel forbundet med smerter. Men ved hjælp af Elmedistrål behandlinger gik ophelingen hurtigere fordi årer og nerver søger hen der hvor de var revet over og ophelingen var knapt så smertefuld og ophelingen gik hurtigere. Nævnte behandling er også forebyggende mod osteoporo´s (knogleskørhed). Rammer specielt kvinder, men mænd kan også få det.

 

Behandlingerne er afstressende og dæmper smerter. Vil du forebygge forskellige lidelser vil jeg anbefale at du bruger din fritid til at værne om dit helbrede ved at bruge Elmedistrål apparatet til hjemmebrug om ikke andet så giver det øget livskvalitet, bedre velvære og livsglæde.

 

Patenteret i Danmark, Sverige Europa og USA

Apparatet er CE-mærket efter følgende Demco nr. 93767, CCA DK 626, Telecom TD-L312-3.44.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om metoden er du velkommen til at kontakte os. Samt Ved bestilling af apparater eller forespørgsel samt Mail adresse: kurtrosengart@hotmail.com eller tlf. 28 92 84 04

 

Ved bestilling af apparater eller forespørgsel: 
Mail adresse: kurtrosengart@hotmail.com 
eller tlf. 28 92 84 04

 

Copyright © 2015 Elmedistraal A/S · Jammerbugtvej 1, Lønstrup · 9800 Hjørring · Danmark Mob. +45 28 92 84 04